pestycydy w żywności

Produkcja rolnicza związana jest z nieustanną walką o dobre zbiory, które niszczone są nie tylko przez anomalie pogodowe, ale może przede wszystkim w wyniku szkodliwego działania owadów, gryzoni i innych zwierząt. Od wieków człowiek uprawiający rolę dążył do ochrony roślin za pośrednictwem naturalnych substancji odstraszających szkodniki. Obecnie w zastosowaniu są zaś chemiczne środki.

Czym są pestycydy?

W dzisiejszych czasach w rolnictwie i w ogrodnictwie do zwalczania szkodników i chorób roślin stosowane są substancje chemiczne nazywane powszechnie pestycydami. Służą one do ochrony roślin, dzięki czemu rolnictwo i poszczególne gospodarstwa rolne, mogą poprawiać wydajność. Rolnicy dzięki tym substancją są w stanie ograniczyć starty materialne w wyniku niszczenia upraw przez szkodniki.

Niemniej konsumenci wyrażają uzasadnioną obawę o to, że pestycydy są szkodliwe dla środowiska naturalnego i naszego zdrowia. Jak jest naprawdę?

Pestycydy w żywności - dopuszczalne normy

Niestety, trudno jest całkowicie zrezygnować ze stosowania pestycydów w rolnictwie, ponieważ plagi owadów i gryzoni mogłyby całkowicie zniszczyć uprawy. Nie można jednak nadużywać wykorzystywania tych środków chemicznych. Ich ilość w warzywach i owocach nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów, które wskazano w Rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni.

Oznaczanie pestycydów w żywności wykona laboratorium Polcargo, które kompleksowo sprawdza produkty pochodzenia roślinnego i wodę pod kątem pozostałości pestycydów. Badania przeprowadzane są na wysokosprawnych urządzeniach i pozwalają określić poziom takich pestycydów w żywności jak: fungicydy, herbicyd, insektycydy, moluksocydy oraz rodentycydy. Oznaczenia te są w pełni wiarygodne, dzięki zastosowaniu chromatografii gazowej i cieczowej, sprzężonej ze spektrometrią mas. Obecność pestycydów w żywności w niewielkich ilościach jest trudna, albo niemożliwa do wyeliminowania. Prowadzone badania laboratoryjne wykazały, że pestycydy mają niestety szkodliwy wpływ na organizmy żywe, w tym na ludzi. Prowadzą do zachwiania równowagi biologicznej. Im będzie ich mniej w owocach, warzywach i w wodzie, tym lepiej dla zdrowia ludzi. Dlatego producenci często oddają do badań swoje produkty przed wprowadzeniem ich na rynek, aby oznaczyć je pod kątem zawartości pestycydów.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.