Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Technika w nawadnianiu

Podlewanie jest jedną z najważniejszych czynności pielęgnacyjnych w ogrodzie. Umożliwia ono uprawę roślin wymagających więcej wody niż mogą to zapewnić opady atmosferyczne. Na rynku dostępnych jest obecnie bardzo wiele urządzeń służących do tego celu: od prostych końcówek zraszających aż po skomplikowane systemy automatycznie dozujące wodę a nawet rozpuszczone nawozy.

ZRASZANIE RĘCZNE

Ręczne podlewanie ogrodu zraszaczem prostym, pistoletem czy lancą z sitkiem ma ciągle wielu zwolenników. Mimo, że jest to czynność czasochłonna, w wielu sytuacjach okazuje się niezastąpiona. Odpowiednie końcówki zraszające przyłącza się do węża za pomocą szybkozłączy. Pistolety i proste zraszacze wyposażone są w regulacje zasięgu strumienia i wielkości kropel wyrzucanej wody. Zmodernizowane wersje posiadają także regulator przepływu wody oraz wyposażone są w kilka dysz roboczych wytwarzających strumień wody o różnej sile i różnym kształcie. Wśród lanc zraszających spotkać można także odpowiednio wygięte do podlewania roślin w wiszących doniczkach. Natomiast ogrodowe lance zraszające umożliwiają precyzyjne nawadnianie poszczególnych grup roślin, grządek bardzo łagodnym, a zarazem obfitym strumieniem wody.

DESZCZOWANIE

Jest to coraz częściej stosowany sposób nawadniania ogrodów. Stosuje się go tam gdzie rośliny tolerują zwilżanie liści.

Zraszacze wychylne służą do nawadniania powierzchni prostokątnych, o różnych wymiarach. Przeznaczone są na trawniki, niskie warzywa lub rośliny ozdobne dobrze znoszące zraszanie liści. Wytwarzają grubokroplisty opad i zapewniają dobrą równomierność deszczowania przy ciśnieniu ok. 2,5-3 bary (przeciętne ciśnienie w sieci wodociągowej). Nie nadają się na powierzchnie gdzie na przemian rosną rośliny niskie i wysokie. W takim przypadku opad nie rozkłada się równomiernie. Przy mniejszych i tańszych zraszaczach spotyka się jedną regulację, która obejmuje zmianę kąta wychylenia ramienia z dyszami. Zraszacze droższe wyposażone są w czasowy regulator wyłączania nawadniania i sterowane dysze. Montowany jest tam także regulator przepływu wody, którego celem jest obniżenie intensywności deszczowania przy pracy zraszacza na małych powierzchniach. Wyposażenie zraszacza w wyłącznik czasowy umożliwia samoczynne zakończenie nawadniania w zakresie od 5-120 minut. W takich zraszaczach regulacji podlega zarówno szerokość nawadnianego prostokąta jak i jego długość.

Zraszacze wynurzalne bardzo ułatwiają prace pielęgnacyjne na trawnikach. Instalacja ze zraszaczami wynurzalnymi może być ukryta pod powierzchnią terenu. Tylko podczas nawadniania ciśnienie wody wypycha zraszacze nad powierzchnię, które po pracy chowają się samoczynnie.

Zraszacze obrotowe - w tej grupie najczęściej spotyka się zraszacze z napędem sprężynowo-młoteczkowym. Nawadniana powierzchnia ma kształt koła. Niektóre z nich wyposażone są w zapadkę pozwalającą na pracę sektorową, wówczas może być deszczowany wycinek koła. Zraszacze obrotowe przeznaczone są do nawodnień trawników i roślin w późniejszych fazach wzrostu, gdyż strumień wody posiada dość dużą energię uderzenia oraz duże krople. Łagodzenie energii sztucznego deszczu zapewniają odpowiednie regulacje.

Zraszacze nasadkowe oraz zraszacze z komorą wirową. Małe zraszacze nasadkowe przeznaczone są do nawadniania delikatnych roślin. Możemy spotkać w tej grupie różne konstrukcje. Najnowsze typy takich zraszaczy posiadają odpowiednio ukształtowane nasadki, które można wybierać poprzez obrót głowicy. Pracuje wówczas jedna z kilku dysz, a każda z nich służy do nawadniania powierzchni o innym kształcie (kwadrat, prostokąt, półkole, wycinek koła, pełne koło). Zraszacze nasadkowe charakteryzują się małymi wydatkami wody (4-10 l/min). Przeznaczone są na małe powierzchnie.

Zraszacze z komorą wirową, nie posiadają elementów ruchomych, a jedynie woda ulega w nich zawirowaniu i wydostaje się na zewnątrz w formie drobnych kropli. Dzięki temu nadają się do nawadniania delikatnych roślin. Stosuje się je do nawadniania małych powierzchni pod krzewami, iglakami lub pod drzewami.

NAWADNIANIE WRAZ Z NAWOŻENIEM - FERTYGACJA

Wraz z nawadnianiem istnieje możliwość równoczesnego dozowania rozpuszczonych nawozów - taki zabieg nazywa się fertygacją. Dawkowanie rozpuszczonych nawozów wraz z nawadnianiem roślin wymaga zastosowania specjalnych dozowników. Są to stosunkowo proste urządzenia. Spotyka się dozowniki do nawozów płynnych i do nawozów stałych. Działają one w ten sposób, że wraz z wodą mogą podawać wyregulowaną ilość nawozu. Przy dozownikach do nawozu płynnego ustala się ilość pobieranego nawozu w stosunku do przepływającej wody. W ten sposób powstaje odpowiednie stężenie roztworu do fertygacji. Spotyka się dozowniki podłączane do węża i przeznaczone do ręcznego zraszania oraz dozowniki włączane równolegle lub szeregowo w instalację nawadniającą. Ręczne dozowniki wyposaża się w regulator zasięgu strugi i stopnia rozprysku co ułatwia równomierną pracę.

W dozownikach rozpuszczających nawozy stałe, stężenie roztworu reguluje się ilością wody przepływającą przez komorę z nawozem. W praktyce spotyka się gotowe sprasowane krążki wieloskładnikowych nawozów. Służą one do fertygacji poszczególnych grup roślin np. nawóz do warzyw posiada składniki NPK w proporcjach 14:8: 16, nawóz do róż NPKMg w proporcjach 12:12:16:2, a nawóz do kwiatów NPK w proporcjach 15:11:15, wszystkie powyższe mieszanki zawierają także mikroelementy: bor, miedź, mangan. Czas rozpuszczania krążka o masie 10 g trwa około 10 minut. W tym czasie fertygacji powinna ulec powierzchnia ok. 10 m2.

NAWADNIANIE SKRZYNEK BALKONOWYCH I ROŚLIN DONICZKOWYCH

Podczas sezonu urlopowego często pojawia się problem pozostawienia roślin w domu na dłuższy okres. Skrzynki balkonowe lub doniczki z roślinami ozdobnymi charakteryzują się niewielką ilością zawartego w nich podłoża i dużym zagęszczeniem korzeni. W takich warunkach niedobory wody wywołują bardzo szybko ujemne skutki: żółknięcie i zamieranie liści, a w efekcie powodują utratę walorów dekoracyjnych. Tak więc, wyjeżdżając na wczasy warto zaopatrzyć się w kroplowy minisystem nawadniający. Sklepy ogrodnicze posiadają takie instalacje, które składają się z gotowych elementów. Montaż można przeprowadzić samemu według dołączonej instrukcji. Zestaw taki zawiera przyłącze do kranu (lub pompkę zasysającą), wężyki, kolanka, trójniki oraz kroplowniki, których zazwyczaj w zestawie jest od kilkunastu do kilkudziesięciu sztuk. Zestaw taki spełni swoje zadanie nawadniając indywidualnie nasze rośliny. Nie należy pozostawiać go przy pełnym otwarciu kranu (pomimo regulatora ciśnienia) zwłaszcza gdy wyjeżdżamy na dłuższy urlop.