Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Pompy wodne

pompy wodneW ogrodach, które posiadają instalację elektryczną coraz częściej ręczne pompy tłokowe do wody są zastępowane małymi pompami wirnikowymi z napędem elektrycznym. Wirnikowe pompy z napędem silnikowym zapewniają łatwe pobieranie wody ze studni kopanych i wierconych, umożliwiają utrzymywanie stałego ciśnienia w małej instalacji hydroforowej, służą do wypompowywania wody z zalewanej piwnicy lub przepompowywania wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku. Często korzysta się z pomp do zasilania systemów nawadniających - do pracy zraszacza czy kroplowników. Ponadto mogą posłużyć do zasilania układu filtrującego lub pracy małych fontann w oczku wodnym.

Dokonując wyboru pompy, należy zwrócić szczególną uwagę na jej docelowe przeznaczenie. Związane są z tym parametry robocze pompy, które chcemy osiągać podczas pracy. Do najważniejszych różnic należy zaliczyć: zainstalowaną moc silnika, maksymalną wysokość ssania wody, wytwarzane ciśnienie robocze i wydajność.

Pompy powierzchniowe ciśnieniowe. Ogrodowe pompy ciśnieniowe służą do zasilania urządzeń wymagających przetłaczania wody pod ciśnieniem 2,0 - 5,0 barów. Odpowiada to ciśnieniu 20-50 m wysokości słupa wody. Praca takich pomp charakteryzuje się tym, że w minimalnym przedziale ciśnień roboczych (ok. 1,5 - 2,5 bara) osiągają maksymalną wydajność przetłaczania (ok. 60 - 80 l/min). Natomiast w maksymalnym przedziale ciśnień (ok. 3,5 - 5,0 bara) uzyskują znacznie mniejszą wydajność około 10-30 l/min.

Pompy powierzchniowe ciśnieniowe są używane jako przenośne lub zamontowane na stałe w instalacji. Głównie wykorzystuje się je do zasilania: zraszaczy, lanc lub pistoletów zraszających. Pompa połączona jest z ujęciem wody przewodem ssawnym zakończonym zaworkiem zwrotnym i filtrem. Zaworek zwrotny zapobiega przed wypływem wody z przewodu ssawnego i komory wirnikowej. Zapewnia to poprawna pracę pompy przy kolejnym włączeniu, ponieważ w momencie uruchamiania wirnik powinien być zanurzony w wodzie.

Pompę należy ustawiać jak najbliżej źródła wody lub jego lustra, tak aby ograniczyć opory ssania. Pompy zastosowane do zasilania zraszaczy powinny zapewnić stałe ciśnienia podczas pracy oraz określoną wydajność przetłaczanej wody. Większość zraszaczy ogrodowych wymaga ciśnienia minimum 2 bary i wydajność około 15-20 l/min.

Pompa w zestawie hydroforowym. Ciśnieniowe pompy powierzchniowe wyposażone w elektroniczny wyłącznik lub elektroniczny regulator obrotów silnika, lub w zbiornik ciśnieniowy - nazywamy pompami hydroforowymi. Zestaw hydroforowy może być stosowany do poboru wody ze studni wierconych lub kopanych. Służy do zasilania małych instalacji wodnych w domku letniskowym lub altanie oraz do nawadniania. Pompa taka samoczynnie utrzymuje nastawiony zakres ciśnień w sieci. Nie wymaga to jej ręcznego włączania i wyłączania. Pompa wyposażona w elektroniczny włącznik hydroforowy (hydrostat) zapewnia włączanie automatyczne silnika przy spadającym ciśnieniu wody w przewodzie tłocznym, a wyłączanie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia. Pompy wyposażone w elektroniczny regulator do bezstopniowej regulacji obrotów silnika zapewniają odpowiednią wydajność w zależności od poboru wody.

Kolejnym przykładem jest pompa ciśnieniowa wyposażona w zbiornik ciśnieniowy. W tym przypadku zasada działania polega na tłoczeniu wody do zbiornika, w którym część objętości zajmuje poduszka powietrzna oddzielona od wody elastyczną przeponą. Takie rozwiązanie powoduje, że pompa nie musi pracować podczas każdorazowego poboru wody. Uruchamiana jest dopiero wówczas, gdy ciśnienie w sieci obniży się do wartości nastawionej na wyłączniku ciśnieniowym (najczęściej 2 bary).

Jeśli lustro wody znajduje się głębiej niż dopuszczalna głębokość ssania pompy ciśnieniowej, to należy zamontować pompę bliżej zwierciadła wody lub zaopatrzyć się w pompę głębinową. Pompy takie budowane są jako wielostopniowe pompy wirowe z silnikiem elektrycznym pracującym pod powierzchnią wody. Pompy głębinowe mogą podawać wodę z głębokości kilkudziesięciu metrów. Przy czym im głębokość zanurzenia pompy jest większa w stosunku do powierzchni terenu tym ciśnienie wody tłoczonej mierzone na poziomie terenu będzie niższe. Aby wstępnie obliczyć potrzebne parametry pracy pompy posłużymy się przykładem. Załóżmy, że odległość lustra wody od powierzchni terenu wynosi 15 m. Przyjmijmy, że nasza instalacja wodna powoduje spadek ciśnienia ok. 0,5 bara (co odpowiada 5 m sł. wody). Zakładamy, że wymagane ciśnienie tłoczenia na powierzchni terenu ma wynosić 3 bary (ciśnienie 3 bary odpowiada ciśnieniu 30 m sł. wody) i jednocześnie zapewniać wydajność przepływu ok. 20 l/min. Po zsumowaniu ciśnień okazało się, że nasza pompa winna charakteryzować się ciśnieniem roboczym ok. 5 barów.

Pompy głębinowe swym kształtem przypominają walec, którego średnica zewnętrzna w zależności od typu waha się w granicach od 70 do 90 mm. Wymiar ten jest bardzo ważny , szczególnie gdy pompa ma być umieszczana w studni wierconej.

Pompy zanurzeniowe stosowane do wypompowywania wody charakteryzują się dużymi wydajnościami lecz niewielkim ciśnieniem roboczym. W związku z tym nie nadają się do zasilania zraszaczy. Natomiast mogą szybko wypompować wodę z oczka wodnego, małego basenu, zalanej piwnicy lub pomogą w odwadnianiu terenu z maksymalnej głębokości od 2 do 12 m.

Pompy do oczek wodnych i fontann to najmniejsze dostępne agregaty silnikowo-pompowe. W całości zabudowane są one z tworzyw sztucznych. Przeznaczone są głównie do przepompowywania wody przy bardzo małym ciśnieniu. Służą do zasilania sztucznych wodospadów, fontann. Są stosowane do filtrowania wody lub jej napowietrzania. Charakteryzują się wydajnością od 8 do 70 l/min. Do napędu stosuje się silniczki o mocy od 6 do 60 W. W tym przypadku woda jest rozpryskiwana na wysokość od 30 - 200 cm.