Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Konserwacja i przechowywanie sprzętu ogrodowego

Konserwacja narzędzi ogrodniczych

W każdym z nas pojawia się zadowolenie gdy rozpoczynamy pracę na działce i do dyspozycji mamy czyste i sprawne narzędzia lub inny sprzęt. Na ich dobry stan techniczny wpływają takie czynniki jak; poprawne użytkowanie sprzętu zgodne z przeznaczeniem, codzienna obsługa oraz właściwa konserwacja i przechowywanie. Te dwa ostatnie czynniki są szczególnie istotne późną jesienią, gdy kończy się sezon prac ogrodowych i sprzęt trzeba zabezpieczyć przed niekorzystnymi skutkami zimowej aury.

Zima to długi okres, podczas którego nie uruchamiamy pomp, kosiarek i innych mikromaszyn. Dlatego obsługa techniczna sprzętu w tym przypadku różni się od tych czynności obsługowych, które wykonujemy codziennie po skończonej pracy. Przygotowanie do zimowego przechowywania wymaga więcej zabiegów i czasu, szczególnie gdy mamy do czynienia ze sprzętem bardziej złożonym. Poniżej zamieszczamy kilka ogólnych zasad prawidłowego postępowania.

Pompy i instalacje wodne

Należy zaznaczyć, że kolejność poszczególnych zabiegów, które wymieniono wcześniej (czyszczenie, mycie, przegląd, naprawy oraz konserwacja) nie jest przypadkowa i obowiązuje podczas przygotowania do przechowywania przy wszystkich grupach sprzętu. Można to przedstawić na przykładzie pompy do wody. Taka kolejność zapewni, że przy demontażu oczyszczonej pompy nie dostaną się do środka zanieczyszczenia jak np. piasek, okruchy korozji lub odpadający lakier. Ogólnie wiadomo, że zanieczyszczenia wraz ze smarem lub olejem tworzą pastę ścierną i przyspieszają zużycie części ruchomych, uszczelnień i łożysk. Zatem jak wynika z tego przykładu, bardzo ważną czynnością jest na wstępie dokładne oczyszczenie lub dokładne umycie sprzętu.

Często bywa tak, że naszą zasłużoną abisynkę (ręczną pompę tłokową) pozostawiamy na zimę w ogrodzie. Wówczas powstaje problem mrozu. Należy zatem zadbać aby przed nadejściem przymrozków spuścić z niej wodę. Odkręcamy korek spustowy oraz wlewowy i poruszamy kilka razy rączką pompy tak aby woda wypłynęła z części podtłokowej i nadtłokowej. Gładź cylindra i tłok należy zabezpieczyć wodoodpornym smarem rozprowadzając go przez kilkakrotne poruszenie tłokiem.

Gdy pompę demontujemy i zabieramy z ogrodu, warto dokonać przeglądu i sprawdzić uszczelnienia tłoków, jakość zaworów i uszczelek. Elementy wykonane z gumy kruszeją i później taka pompa nie jest szczelna i nie trzyma wody. Po przeglądzie i naprawach należy pompę pomalować. Do konserwacji części ruchomych, które nie stykają się z wodą, możemy używać smaru stałego ogólnie dostępnego np. (ŁT43).

W pompach z napędem elektrycznym bądź spalinowym, do spuszczania wody służą specjalne korki znajdujące się w dolnej części korpusu pompy. Tu należy zwracać uwagę na czystość filtrów ssawnych. Szczególnie jest to ważne gdy pompa pobiera wodę z odkrytego zbiornika. Współczesne niewielkie agregaty hydroforowe posiadają w zbiornikach ciśnieniowych gumowe membrany (worki wypełnione powietrzem), które po kilku latach eksploatacji mogą ulec zmęczeniu i rozszczelnieniu. Takie uszkodzenie poznamy po bardzo częstym włączaniu się pompy. Wymiana takiego elementu nie przedstawia większych trudności ale przy zakupie nowych części należy dokładnie znać nazwę i typ pompy, które znajdziemy na tabliczce znamionowej, przymocowanej do obudowy. Jesienne czynności obsługowe stałej instalacji wodnej w ogrodzie wymagają również spuszczenia wody. Najczęściej jest zainstalowany zawór do samoczynnego odwodnienia. Jeśli go nie ma, otwieramy zawór położony najniżej w instalacji i otwieramy kran lub zawór przy najdalszym i najwyżej położonym odcinku instalacji, tak aby powietrze mogło wejść do rur na miejsce wypływającej wody.

W ramach przeglądu akcesoriów do nawodnień, często bywa tak, że natrafiamy na pęknięty wąż do podlewania. Naprawa jego polega na przecięciu w miejscu uszkodzenia i po wyrównaniu obu końcówek łączymy go, stosując złączki samozaciskowe. Złączki należy dobrać do danej średnicy węża. Są one wykonane z tworzyw sztucznych i nie posiadają metalowych opasek, które mogą kaleczyć ręce. Znajdziemy je łatwo gdyż są ogólnie dostępne w sklepach ogrodniczych. Węże przechowujemy zwinięte w krąg tak aby wyeliminować załamania. Jest to ważne, gdyż w tych miejscach powstają później pęknięcia.

Kosiarki do trawników

Po zakończonym sezonie pielęgnacji trawników należy zadbać o nasze kosiarki i docinarki. Prace przy kosiarce rozpoczynamy od dokładnego oczyszczenia: pojemnika na ściętą trawę, kanału przez który trawa jest wdmuchiwana do pojemnika i wewnętrznej powierzchni obudowy noża - tak zwanej komory cięcia. Czystość i gładkość powierzchni tych elementów zapewni później poprawną jakość pracy kosiarki, mniejsze opory i mniejsze zużycie energii. Do czyszczenia elementów kosiarek należy używać skrobaka z miękkiego drewna. Nie należy stosować szczotek stalowych lub innych metalowych elementów, które kaleczą tworzywo i w efekcie staje się ono chropowate. Pamiętajmy o tym, że kosiarki z napędem elektrycznym nie myjemy wodą. Szczególną uwagę należy zwrócić na kształt i ostrość noża, który demontujemy przed czyszczeniem komory cięcia kosiarki. Po oględzinach i ew. wyprostowaniu, nóż ostrzymy na szlifierce tarczowej tak aby zachować jego kształt i przywrócić pierwotne kąty ostrza. Powierzchnie ostrza szlifujemy delikatnie kilka razy nie naciskając mocno na nóż. W ten sposób trwa to trochę dłużej, ale unikniemy przegrzewania ostrza i utraty jego trwałości. Ta zasada jest ogólna i dotyczy ostrzenia noży spulchniaczy do gleby, rozdrabniaczy gałęzi, sekatorów, nożyc do żywopłotów itp.

Małe pilarki łańcuchowe

Po okresie majsterkowania i po jesiennych porządkach w ogrodzie, piły łańcuchowe mają również stępione ostrza elementów tnących. Ostrzenie łańcuchów tnących jest trochę trudniejsze ale również możliwe do wykonania we własnym zakresie. Możemy tego dokonać na prowadnicy pilarki lub po zdjęciu łańcucha. Ostrzenie składa się z dwóch czynności: szlifowania krawędzi tnących przy pomocy okrągłego pilnika (dobranego do typu łańcucha) oraz obniżenia przez szlifowanie pilnikiem płaskim, ogranicznika znajdującego się tuż przed zębem roboczym. Smarowania zaś smarem stałym wymaga łożysko znajdujące się w końcówce prowadnicy. Ważnym elementem obsługowym jest sprawdzenie czystości filtra powietrza silnika pilarki. Ponieważ podczas cięcia drewna wydziela się dużo pyłu i jest on często zanieczyszczony.

Opryskiwacze

W ręcznych opryskiwaczach zbiorniki i przewody należy dokładnie opróżnić ze środków chemicznych. Następnie przemywamy je czystą wodą, zwracając szczególną uwagę na drożność i ewentualne uszkodzenia filtrów. Pompy opryskiwaczy, tak nurnikowe jak i tłokowe wymagają nasmarowania smarami wodoodpornymi.

Sekatory, piły, noże ogrodnicze

W sekatorach płytkowych oprócz przeszlifowania ostrza należy zwrócić uwagę na stan płytki oporowej. W przypadku dużego zużycia wymaga ona przeszlifowania lub wymiany na nową. Do ostrzenia brzeszczotów pił potrzebny jest trójkątny pilnik lub szlifierka ze stożkową tarczą. Po przeszlifowaniu rozginamy zęby aby brzeszczot nie klinował się w ciętym drewnie. Noże ogrodnicze bardzo delikatnie szlifujemy obustronnie i później ręcznie wyrównujemy na płaskich osełkach lub gładzikach. Nasmarowanie ostrzy i ich łożyskowania wazeliną techniczną, pozwoli przechowywać sekatory, piły i noże w dobrym stanie do wiosny.

Tags: kosiarka, konserwacja, narzędzia