Kojec dla psa bez pozwolenia na budowę

Budowa domu naturalnie musi być zgłoszona w odpowiednim urzędzie, a inwestor do czasu wydania pozwolenia na budowę nie może rozpocząć na swojej działce żadnych prac. Z kolei, budowa elementów tzw. małej architektury w ogrodzie może wymagać co najwyżej zgłoszenia w urzędzie. Czy takie zgłoszenie jest formalnie wymagane dla kojca lub budy dla psa?

Znowelizowane prawo budowlane

20 lutego 2015 roku uchwalono w Sejmie nowelizację Prawa budowlanego i niektórych innych ustaw. Zmienione przepisy miały na celu usprawnienie procesu budowlanego. Jednym z efektów nowelizacji jest zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziano we wcześniej obowiązujących ustawach.

Od 28 czerwca 2015 roku obowiązuje procedura zgłoszenia urzędowego, nie zaś pozyskania pozwolenia na budowę, w przypadku:

  • wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan, oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 mkw,

  • wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 mkw,

  • wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 mkw.

Jeśli od chwili zgłoszenia budowy minie 14 dni (a nie jak wcześniej 21 dni), to w przypadku wyżej wymienionych obiektów uznawane jest wydanie milczącej zgody na użytkowanie i można już je zacząć budować.

Kojec dla psa a prawo budowlane

W prawie budowlanym nie ma mowy o kwestii budowy kojca dla psa lub budy dla zwierzęcia, dlatego teoretycznie, nie wymaga to zgłoszenia urzędowego, a tym bardziej pozyskiwania pozwolenia na budowę. Kojec dla psa można ustawić w dowolnym miejscu na działce przydomowej lub rekreacyjnej.

Aby jednak nie wchodzić w konflikty z sąsiadami, kojec dla psa należy budować nie tylko w zgodzie z przepisami, ale i tzw. dobrymi obyczajami. Obiektów takich jak składzik na drewno, garaż, budynek gospodarczy, śmietnik, czy właśnie kojec dla psa wraz z budą, nie można budować bezpośrednio przy granicy z sąsiadem. Co prawda usytuowanie elementów architektury takich jak miejsce dla psa, murowany grill czy altanka bez ścian, nie podlega żadnym normom prawnym, ale lepiej wybrać dla nich takie miejsce, które na pewno nie będzie zakłócać spokoju sąsiadom. Duży pies z kojcem bezpośrednio przy granicy działki, może przeszkadzać sąsiadom, szczekając czy niszcząc ogrodzenie.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.