Jak dobrać odpowiednie nawozy wieloskładnikowe?

Rośliny to organizmy samożywne, co oczywiście oznacza, że same dostarczają sobie paliwo do życia i wegetacji. Odbywa się to w procesie fotosyntezy, w której produkują cukry proste. Natomiast inne niezbędne do życia składniki rośliny pobierają z gleby. 

Jednak przy intensywnej uprawie, bez nawożenia pola uprawne jałowiałyby, dlatego nawożenie jest niezbędne, a najlepiej sprawdzają się nawozy wieloskładnikowe. Im staranniej przygotujemy glebę do sezonu wegetacyjnego pod swoje uprawy, tym rośliny będą bujniej rosły oraz obficiej kwitły i owocowały, dzięki czemu tym większy będzie późniejszy zysk. Wszystko jest zrozumiałe i proste, jednak zwykle rolnik staje przed dylematem – jakie nawozy wybrać? Czy faktycznie niezbędne i najlepsze są nawozy wieloskładnikowe? I wreszcie – jak dobrać odpowiednie nawozy wieloskładnikowe?

Nawozy wieloskładnikowe w porównaniu z innymi rodzajami nawozów.

Ze względu na formę aplikacji nawozy mineralne dzieli się na: nawozy sypkie (w formie granul, proszku) i płynne. Ze względu na czas działania – nawozy mineralne dzieli się na nawozy o krótkotrwałym działaniu oraz o spowolnionym działaniu (czyli inaczej mówiąc są to nawozy długodziałające, nawet od 100 do stu kilkudziesięciu dni). Spowolnione działanie nawozów uzyskuje się poprzez stosowanie takich zabiegów jak: otoczkowanie granulatu (siarką, olejami mineralnymi, żywicami, tworzywami sztucznymi), kondensacja składników pokarmowych, spiekanie w granulowe szkliwa, lub stosowanie związków trudnorozpuszczalnych. Pod wpływem wilgoci glebowej, składniki mineralne z nawozu stopniowo przenikają do roztworu glebowego, systematycznie odżywiając uprawiane rośliny. Dzięki temu, składniki odżywcze są wtedy przyswajane przez rośliny w ponad 70%. Natomiast w przypadku zwykłych nawozów, rośliny przyswajają jedynie ok. 30% dostarczanych przez nie składników mineralnych. Reszta jest bezużytecznie wypłukiwana w głębsze warstwy gleby. Dlatego w efekcie nawozy długo działające powodują znacznie mniejsze zanieczyszczenie środowiska, niż zwykłe granulaty i są oczywiście dużo bardziej ekonomicznie opłacalne! Nawozy długo działające można stosować rzadziej. Nawozy mogą też być jednoskładnikowe oraz wieloskładnikowe, przy czym te drugie (czyli nawozy wieloskładnikowe) dedykowane (przeznaczone) są dla konkretnej grupy roślin (np. dla ziemniaków, rzepaków, konkretnych gatunków zbóż – np. nawóz wieloskładnikowy Multiple, jako złożony, mikroelementowy doping dla zbóż). Mieszanki znajdujące się w nawozach wieloskładnikowych zawierają wszystkie niezbędne substancje w odpowiednio dobranych proporcjach. Zatem jak łatwo wnioskować, jeśli jednocześnie mają też właściwości długodziałające, nawozy te stanowią wtedy najskuteczniejszy i najbardziej opłacalny odżywczy środek agrotechniczny dla upraw.

Jak dobrać odpowiedni nawóz wieloskładnikowy?

Dobrze dobrany nawóz to jedna z podstaw agrotechniki. Obecnie do wyboru jest wielka gama różnych nawozów. Producenci stale prześcigają się w tworzeniu coraz to nowych i lepszych, bardziej nowoczesnych i łatwiejszych w użyciu nawozów mineralnych. Jak wyżej opisano, nawozy różnią się między sobą zarówno składem (jedno- lub wieloskładnikowe), jak i formą podania na pole uprawne (do podsypywania, podlewania, oprysku), przeznaczeniem (uniwersalne lub dostosowane dla danej grupy roślin) oraz długością działania (krótko- lub długodziałające). Czym jednak kierować się przy wyborze odpowiednich nawozów wieloskładnikowych? Otóż należy wiedzieć, jakich dokładnie składników pokarmowych wymaga dana grupa lub gatunki roślin uprawnych, ponieważ rośliny różnią się pod tym względem i to czasami nawet znacznie. Są oczywiście tez i pewne cechy wspólne. W kwietniu i w maju następuje na przykład intensywny rozwój zielonych części roślin, do czego niezbędny jest głównie azot (N). Natomiast latem, gdy rośliny zawiązują kwiaty i owoce/nasiona – spada zapotrzebowanie na azot, a w to miejsce rośnie na potas (K) i fosfor (P), ponieważ sprzyjają one kwitnieniu, owocowaniu i wydawaniu nasion.

W przypadku nawozów wieloskładnikowych, wiedząc, że są dedykowane konkretnym roślinom, łatwo wybrać odpowiedni, wystarczy tylko sprawdzić na etykiecie skład nawozu i wybrać ten najkorzystniejszy. Należy przy tym pamiętać o innych cechach nawozów, które także mogą posiadać nawozy wieloskładnikowe. Mogą to być bowiem np. nawozy bardziej uniwersalne (do stosowania dla większych grup roślin – np. dla zbóż ozimych), lub też nawozy dostosowane do konkretnych potrzeb danego gatunku lub wąskiej grupy roślin (np. dla różnych odmian pszenicy ozimej) Wybierając i kupując nawóz trzeba też sprawdzać czy w ogóle na opakowaniu jest podany dokładny skład, dawkowanie, instrukcja użycia oraz środki ostrożności i ewentualne zagrożenia. Należy też zwrócić uwagę na datę przydatności nawozu do użycia, by nie uległ przeterminowaniu, zanim zdążymy to zrobić. Powszechnie zaleca się też oczywiście wybór nawozów pochodzących wyłącznie od znanych i renomowanych producentów (np. Cheminova). Nawozy wieloskładnikowe kupimy w postaci stałej (proszki lub granulaty) lub płynnej. Pierwsze stosuje się do podsypywania roślin przed siewem lub w czasie ich wegetacji, natomiast drugie używane są w formie oprysków lub do podlewania roślin.

Odkryj mikroelementowy doping dla zbóż → http://www.cheminova.pl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.