Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Przesadzamy kwiaty doniczkowe

Przesadzanie kwiatów doniczkowych

Wiele gatunków roślin pokojowych to przybysze z różnych zakątków świata. Obok okazów wolno rosnących są również takie, które w okresie wegetacji mają znaczne przyrosty. Ziemia z której czerpią pokarm, bardzo szybko staje się jałowa, a korzenie wypełniają szczelnie, zwykle niezbyt dużą doniczkę. Takie rośliny słabiej się rozwijają, żółkną i często gubią starsze liście. Z tego względu regularne przesadzanie kwiatów doniczkowych jest nie tylko ważne, ale wręcz konieczne.

Większość roślin, zwłaszcza starszych, wymaga przesadzania co 2-3 lata. Dla okazów młodych i szybko rosnących doniczkę zmieniamy raz, a czasem nawet dwa razy na rok. Rośliny przesadzamy, gdy korzenie wydostają się przez otwór drenażowy znajdujący się w dnie doniczki, gdy ziemia przesycha już po paru godzinach od podlania, jeśli powierzchnię ziemi pokrywa mech, gdy podłoże nie zatrzymuje wody, która od razu wypływa na podstawkę i jeżeli wzrost jest spowolniony, a roślina żółknie (nawet przy regularnym nawożeniu).

Najlepszym terminem przesadzania jest przełom lutego i marca, zanim jeszcze rozpocznie się okres wegetacji. Jeżeli w tym czasie roślina kwitnie, warto zaczekać i przesadzić ją dopiero dwa lub trzy tygodnie po przekwitnięciu. Nie zaleca się przesadzania jesienią i zimą, gdyż rośliny są wtedy w okresie spoczynku, a korzenie uszkodzone podczas przesadzania regenerują się wtedy dużo wolniej. Większość roślin przed przesadzeniem należy mocno podlać, a po odsączeniu się nadmiaru wody wybić z doniczki. Czasem trzeba bryłę korzeniową odciąć od doniczki nożem, a ceramiczny pojemnik potłuc lub rozciąć gdy jest plastikowy, po to by nie uszkodzić korzeni przy wyjmowaniu rośliny.

Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego pojemnika. Doniczki z terakoty są porowate i posadzone w nich rośliny nie są zalewane. Pojemniki plastikowe zatrzymują więcej wody i roślin nie należy zbyt często podlewać. Doniczki wykorzystywane do sadzenia roślin muszą mieć otwór drenażowy zwany inaczej odpływowym by nadmiar wody mógł się szybko z niej wydostać. Pojemniki bez otworu w dnie wymagają grubszej warstwy drenażu, a rosnącym w nich roślinom prawie zawsze grozi zalanie. Najlepiej gdy służą tylko jako ozdobne osłonki. Doniczki gliniane bez polewy, przed posadzeniem rośliny, należy moczyć w wodzie przez kilka godzin, aby ulotniły się gazy powstałe w procesie wypalania i by zapobiec nadmiernemu osuszaniu ziemi przez suchą glinkę.

Najczęściej przygotowujemy doniczkę większą o 1-2 numery od poprzedniej. Na jej dno wsypujemy warstwę skorup ze starych, potłuczonych doniczek ceramicznych. Zastępczo można użyć żwiru lub keramzytu. Jest to tzw. drenaż, który ułatwia odpływ nadmiaru wody. Przykrywamy go kilkucentymetrową warstwą ziemi, a następnie pośrodku doniczki umieszczamy sadzoną roślinę, tak by szyjka korzeniowa (miejsce gdzie korzenie przechodzą w łodygę) nie znalazła się głębiej niż poprzednio. Jedną ręką trzymamy roślinę a drugą dosypujemy świeżej ziemi, lekko ugniatając ją wyłącznie przy brzegach doniczki. Po przesadzeniu roślinę obficie podlewamy, by nowe podłoże osiadło w pojemniku. Przed postawieniem na stałym miejscu należy przesadzoną roślinę przetrzymać przez 1-2 tygodnie w miejscu o umiarkowanym świetle. Świeżo posadzonych roślin nie dokarmiamy przez 2-4 tygodnie.

Zapisz

Tags: przesadzanie, kwiaty doniczkowe, doniczka, drenaż