Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Dywany z trawy - zasady urządzania trawnika

trawnikPrzełom sierpnia i września - dla wielu ludzi to już koniec lata, ale dla działkowców, to okres nieraz bardzo intensywnych prac w ogrodzie. Mimo że wiele roślin jednorocznych już przekwitło, na ich miejsce sadzimy nowe, których piękno podziwiać będziemy aż do jesieni. Bardzo ważnym elementem ozdobnym działki jest trawnik, który spełnia funkcje dekoracyjne i użytkowe, ale także (mniej przez nas zauważane) funkcje biologiczne, np. obniżanie temperatury powietrza, poprzez wydzielanie wilgoci.

Wszyscy wiemy, że najważniejszymi cechami trawnika są: gładkość, jednolitość i żywozielona barwa. Aby nasza darń była właśnie taka, należy spełnić kilka wymogów, bez których mimo starań w najbliższych latach, trawnik nie osiągnie cech ozdobnych.

ZASADY URZĄDZANIA TRAWNIKA:

Ukształtowanie powierzchni przyszłego trawnika

Płaska powierzchnia gleby zapewnia trawnikowi wyrównane warunki korzystania przez darń z wilgoci i składników pokarmowych, jest to bardzo ważny etap spośród wszystkich prac, ponieważ złe wyrównanie powierzchni trudne jest do poprawy w okresie użytkowania trawnika. Warto zatem poświęcić więcej sił na uzyskanie idealnie równej powierzchni gruntu.

Właściwe przygotowanie gleby

Glebę pod przyszły trawnik określa się jako lekką, przepuszczalną, zasobną w składniki pokarmowe i próchniczną. Zwykle gleba na działkach spełnia te wymogi, lecz czasem zachodzi potrzeba poprawy jej struktury. W tym celu można użyć torfu ogrodniczego (odkwaszonego), kompostu (np. z kory) lub zwykłego torfu łąkowego, w ilości około 4-6 m3na każde 100 m2 powierzchni. Taką substancję rozrzuca się dokładnie i miesza z wierzchnią warstwą gleby, np. przez płytkie przekopanie. Przedtem zaleca się dodanie nawozów mineralnych, np. Azofoski w ilości około 10 kg na 100 m2 powierzchni i w miarę potrzeby węglan wapnia - około 5-7 kg na 100 m2. Wapnowanie należałoby poprzedzić analizą gleby.

Tak przygotowana gleba powinna zostać dobrze zagęszczona. Pomocny jest w tym wał do ugniatania gleby, o ciężarze co najmniej 70-100 kg. Polecane często udeptywanie podłoża nie spełnia takich wymogów, zatem nawet nie posiadając wału warto go na ten czas pożyczyć od przyjaciół. Wałowanie i grabienie (z przesuwaniem ziemi z wzniesień do zagłębień, pozwala na uzyskanie oczekiwanego rezultatu. Kolejny etap, to odcięcie brzegów przyszłego trawnika, czyli wykonanie rowków na jego obrzeżach, co podniesie walory estetyczne i ułatwi w przyszłości koszenie.

Siew nasion traw

Zwykle trudno zdecydować się na wybór mieszanki traw. Różnorodność firm i chwytliwych reklam powoduje zawrót głowy. W przypadku urządzania na działce trawnika ozdobnego warto unikać mieszanek łąkowych i pastwiskowych. Zawierają one zwykle domieszkę innych niż trawy gatunków, co powoduje obniżenie walorów dekoracyjnych darni.

Przed kupnem nasion mierzymy dokładnie powierzchnię do obsiania, licząc około 30 g ziarniaków na każdy metr kwadratowy, zatem przykładowo na 200 m2 musimy posiadać co najmniej 5-6 kg nasion traw gazonowych. Siew nasion rozpoczyna się zawsze od brzegów trawnika i postępuje ku jego środkowi. Dawkę nasion warto podzielić na dwie części: jedną siać w jednym kierunku, a drugą prostopadle do kierunku siewu pierwszego. Taki sposób siania ziarniaków daje pewność równomiernego rozprowadzenia ich po całej powierzchni.

Pozostawienie wysianych nasion traw bez przykrycia spowodowałoby szybkie ich wymycie przez deszcz lub stałyby się one łatwym kąskiem dla ptaków. Stąd bezpośrednio po siewie powierzchnię lekko grabi się celem zmieszania nasion z wierzchnią warstwą gleby lub bezpieczniej, aby nie powodować niekontrolowanego przemieszczania się ziarniaków - stosuje się wałowanie (przy pomocy wału kolczatki).

Nawadnianie powierzchni

Mając świadomość, że trawy gazonowe zawierają w sobie ponad 50% wody, musimy pamiętać o systematycznym nawadnianiu, nie tylko w momencie ich kiełkowania, ale także w okresie uprawy trawnika w latach następnych. Istotą deszczowania jest, aby po jednokrotnym zastosowaniu osiągnąć wilgotność gleby do głębokości około 10 cm. Podlewanie z zastosowaniem węża ogrodniczego jest także dopuszczalne, ale przy pomocy zamontowanej końcówki powodującej rozpylanie wody. Teraz pozostaje oczekiwanie na kiełkowanie nasion traw. Następuje ono zwykle po około 10-14 dniach od terminu siewu.

Koszenie

Młode siewki traw są bardzo wiotkie i koszenie ich po osiągnięciu wysokości około 8-10 cm zwykle powoduje ich uszkodzenie. Stąd często poleca się zastosowanie zabiegu wałowania po wschodach roślin. Połamanie źdźbeł traw, w wyniku wałowania, powoduje szybkie krzewienie się roślin i ich rozrastanie. Pierwsze koszenie nowo powstałej darni przesunie się zatem w czasie o około 7-10 dni. Od tego terminu, koszenia następują już regularnie, a na prawidłowo przygotowanej glebie mają one miejsce zwykle raz w tygodniu.