Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Jak odmładzamy stare drzewa?

ciecie mlode stare drzewa porady ogrodnicze -Struktura wiekowa drzew owocowych w ogrodach działkowych jest bardzo zróżnicowana. Są nasadzenia młode, drzewa kilku- czy kilkunastoletnie, ale są też ogrody z drzewostanem starszym, liczącym powyżej 20 lat. Dzisiaj wiele z tych drzew osiągnęło wysokość powyżej 5 m, co znacznie utrudnia ich pielęgnację a także zbiór owoców - zwłaszcza tych najładniejszych, dojrzewających w wierzchołkowej części korony. Obniżenie wysokości korony i zmianę jej kształtu można łatwo osiągnąć przeprowadzając cięcie odmładzające.

Celem tego cięcia jest odmłodzenie drzewa. Efektu tego nie uzyskamy jednak podczas rutynowo przeprowadzanego, corocznego cięcia prześwietlającego. Cięcie odmładzające polega bowiem na silnym skróceniu konarów i gałęzi z jednoczesnym obniżeniem wysokości drzewa. Silne cięcie pobudza drzewo do intensywnego wzrostu. Nowo wyrastające pędy z pąków śpiących mogą być wykorzystane do zastąpienia starych konarów nowymi i w konsekwencji odmłodzenia korony drzewa. Cięcie odmładzające można przeprowadzać co kilka lat. Zwykle w pierwszym roku po cięciu odmładzającym plonowanie jest słabsze, jednak już po dwóch, trzech latach plon jest wyższy niż przed zabiegiem. Pozytywną stroną tego cięcia jest też fakt wyraźnej poprawy jakości owoców, regularności owocowania oraz zdrowotności drzew.

Na czym polegają podstawowe zasady cięcia odmładzającego?

Pierwszą czynnością jest obniżenie od 1/3 do 1/2 wysokości drzewa przez wycięcie wierzchołka i gałęzi wypełniających środek korony. Wierzchołek wycinamy przy jakimkolwiek pędzie bocznym. Korona staje się wówczas otwarta i od góry będzie dobrze naświetlona. Następnie prześwietlamy gałęzie w pozostałej części korony. Wycinamy gałęzie krzyżujące się ze sobą, wyrastające do środka lub pokładające na sobie. Pozostawiamy konary lub gałęzie rosnące poziomo lub lekko zwisające. Na pozostawionych konarach nie należy przeprowadzać zbyt silnego cięcia, gdyż gałązki i krótkopędy mają teraz dobre warunki do zakładania pąków i owocowania. Prawidłowo przycięta korona odmłodzonego drzewa jabłoni czy gruszy ma kształt zbliżony do parasola.

Po przeprowadzeniu tak silnego cięcia już w pierwszym roku wyrasta z pąków śpiących dużo silnych pędów tzw. wilków. Pędy te należy usuwać. Podczas wycinania wilków wskazane jest aby w wierzchołkowej części korony obok miejsca po wyciętym wierzchołku, pozostawić jeden z silnych pędów, który popularnie określa się nazwą „hamulca", gdyż powoduje on zmniejszenie liczby wyrastających wilków w tej części korony. Aby pęd ten nie rozrastał się i nie zacieniał wnętrza korony, zwykle po 2 latach wymienia się go na nowy pęd. W następnych latach na odmłodzonych drzewach przeprowadza się tylko cięcie prześwietlające.

Oprócz jabłoni, grusz i śliw u których przedstawiony sposób cięcia odmładzającego daje dobre wyniki, w podobny sposób można odmładzać drzewa wiśni. Nie ma tu zwykle potrzeby skracania części wierzchołkowej, a cięcie odmładzające polega na silnym skróceniu konarów, co sprawia, że z pąków na nich położonych wyrastają nowe, silne pędy jednoroczne. Cięcie odmładzające u wiśni przeprowadza się co 3-4 lata - w pozostałych stosuje się tylko prześwietlanie. U wiśni ważny jest termin cięcia, które powinno być wykonane zawsze latem - po zbiorze owoców.

Zdecydowanie silnie należy ciąć drzewa brzoskwiń, a zwłaszcza drzewa stare i zaniedbane. W pierwszej kolejności wycina się gałęzie z objawami chorób kory i drewna. Zdrowe konary skraca się do pożądanej wysokości. Pędy jednoroczne należy prześwietlać według następującej zasady. Całkowicie wycina się pędy cienkie tzw. pędy płone, na których często są kwiaty ale nie zawiązują się owoce. Pędy o średnicy 4-5 mm skracamy na 4-6 oczek, a pędy grubsze o większej średnicy skracamy na 10-12 oczek. Takie cięcie brzoskwiń zapewnia silny wzrost drzewa i dobre plonowanie.