Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Pielęgnacja krzewów winorośli

Krzew winny jest rośliną żywotną i długowieczną jeśli znajdzie odpowiednie warunki do swego rozwoju. Staranne wykonanie zabiegów agrotechnicznych umożliwia otrzymanie winogron wysokiej jakości i jest wręcz niezbędne przy uprawie odmian szlachetnych. Winorośl ma stosunkowo niewielkie potrzeby nawozowe i silny system korzeniowy. Niekiedy jednak zachodzi potrzeba uzupełnienia nawożenia w czasie wegetacji. Dotyczyć to może zwłaszcza krzewów rosnących przy ścianach budynków, gdy powierzchnia wokół nich wyłożona jest chodnikiem, a nawożenie gleby - utrudnione. Po stwierdzeniu niedoborów pokarmowych wykonuje się nawożenie dolistne. Ulistnione pędy opryskuje się zazwyczaj nawozami płynnymi w początkach czerwca (przed kwitnieniem) oraz kilkakrotnie po kwitnieniu (gdy jagody osiągną wielkość ziaren grochu), z reguły co 10-14 dni. Stosujemy dawki podane przez producenta na opakowaniu.

Specjalnego traktowania wymagają krzewy, na których wystąpiły w poprzednich sezonach niedobory pokarmowe i związane z nimi tzw. choroby fizjologiczne. Rośliny, na których występuje sektorowe zamieranie gron, opryskuje się 2% roztworem siarczanu magnezowego. Zabieg przeprowadza się gdy jagody osiągną wielkość ziaren grochu i powtarza się dwukrotnie, co 7-10 dni. Krzewom z objawami chlorozy dostarcza się żelaza w postaci odpowiedniego nawozu - chelatu lub siarczanu żelazawego (tzw. zielony kamień). 100 g siarczanu rozpuszcza i się w 10 l wody. Roztwór wlewa się do kilku bruzd wykopanych w pobliżu krzewu, które następnie zasypuje się glebą. Dobry efekt daje smarowanie ran po cięciu roztworem zawierającym 25% siarczanu i 5% kwasu cytrynowego. W trakcie wegetacji można także kilkakrotnie opryskiwać rośliny 0,5-1% roztworem siarczanu z dodatkiem 1 % kwasu cytrynowego.

W okresie wegetacji winorośli prowadzi się odpowiednią pielęgnację gleby. Jej głównym celem jest zniszczenie chwastów, które osłabiają wzrost i owocowanie krzewów. Chwasty powinny być zwalczane często i systematycznie - we wczesnych stadiach rozwojowych, a już obowiązkowo przed wydaniem nasion. Na niewielkich powierzchniach działki chwasty wyrywa się ręcznie lub niszczy przy użyciu motyki. Dodatkową zaletą motyczenia jest spulchnianie gleby, które poprawia przewietrzenie oraz zmniejsza przesychanie wierzchniej warstwy. Dobrym sposobem pielęgnacji jest ściółkowanie torfem, korą drzewną, skoszoną trawą lub czarną folią. Czarna folia może być przysypana kilkucentymetrową warstwa gleby aby nie pękała pod wpływem słońca i uszkodzeń mechanicznych. Ściółki rozkłada się wiosną, po wykonaniu wiosennego nawożenia. Hamują one kiełkowanie chwastów, zapobiegają ugniataniu gleby utrzymują równomierną wilgotność i temperaturę. Przy niskim prowadzeniu krzewów niektóre ściółki, np. kora, zapobiegają brudzeniu i gniciu owoców. W ściółkowanej glebie korzenie winorośli rozwijają się bardzo płytko i mogą być narażone na wymarzanie zimą. Dlatego przed jej nadejściem, celowe jest dosypanie grubszej warstwy ściółki lub przykrycie jej glebą.

Krzewy winorośli sąsiadują niekiedy z trawnikami. Murawa jest konkurentem w dostępie wody i składników pokarmowych, szczególnie ekspansywnym wobec młodych krzewów. Dlatego trawnik znajdujący się w pobliżu winorośli powinien być często koszony, podlewany i umiarkowanie zasilany nawozami.

Winorośl jest gatunkiem relatywnie odpornym na suszę i ilość opadów w Polsce z reguły wystarcza do jej rozwoju. Niekiedy jednak nawadnianie potrafi wydatnie poprawić wzrost i plonowanie krzewów. Podlewanie jest szczególnie wskazane podczas suszy w okresie nabrzmiewania pąków i początków rozwijania się latorośli (kwiecień / maj) oraz w okresie intensywnego powiększania się jagód (lipiec). W uprawie gruntowej kilkakrotne nawadnianie w tych okresach jest zupełnie wystarczające. Częstszego podlewania wymagają nowo sadzone i młode krzewy, szczególnie jeśli rosną na bardzo lekkich, piaszczystych glebach. Bardziej regularne powinno być też nawadnianie krzewów pod osłonami oraz rosnących przy ścianach budynków, zwłaszcza częściowo zadaszonych, gdzie fundamenty mogą działać jak drenaż, powodujący szybkie przesychanie gleby. Podlewanie oraz uprawki gleby podnoszące jej wilgotność powinny być wstrzymane w okresie kwitnienia winorośli, gdyż mogą wzmagać opadanie kwiatów.