Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Cięcie malin

Malina ma dwuletni cykl wzrostu pędów. Krzew maliny składa się z pędów jednorocznych (tegorocznych) i z pędów dwuletnich, owocujących w danym roku. Corocznie wycina się wszystkie pędy dwuletnie po zakończonym z nich zbiorze owoców oraz nadmiar pędów jednorocznych. Po posadzeniu malin, niezależnie od sposobu ich prowadzenia (najczęściej prowadzimy maliny w postaci szpalerów rozpinanych na drutach), należy przyciąć wszystkie pędy tuż nad powierzchnią ziemi. Ścięte pędy należy wyzbierać i spalić, ogranicza to rozprzestrzenianie się chorób. Przycięcie pędów malin nad powierzchnią ziemi zmniejsza niebezpieczeństwo porażenia przez grzyby powodujące zamieranie pędów i przyspiesza wyrastanie nowych, silnych pędów z szyjki korzeniowej.

W pierwszym roku rośliny wytwarzają po jednym, czasem po dwa silne pędy. Wyrastają one z pąków znajdujących się na szyjce korzeniowej roślin. Latem wyrastają też pędy, które są odrostami korzeniowymi. Występują one głównie wokół roślin matecznych. Najsłabsze z nich powinny być usuwane, ażeby stworzyć dobre warunki do wzrostu pędom, które w przyszłym roku będą owocowały.

W drugim roku i w latach następnych cięcie malin jest podobne. Należy wycinać nadmiar pędów młodych oraz usuwać pędy dwuletnie natychmiast po zbiorze owoców. Wycięte dwuletnie pędy należy niezwłocznie spalić. Jest to bardzo ważny zabieg higieniczny ponieważ są one najczęściej porażone przez choroby i szkodniki.

Pierwsze wycinanie młodych, zbędnych pędów należy przeprowadzać już w maju, tj. wówczas, gdy mają one około 10-15 cm wysokości. Jeżeli nadmiar pędów będzie usuwany we właściwym czasie, to latem pozostaną w krzewie dwuletnie pędy owocujące oraz pędy tegoroczne w liczbie nieco większej od potrzebnej do owocowania w roku następnym.

Pędy w szpalerze przywiązuje się co 6-8 cm jeden od drugiego (maliny sadzi się co 50 cm), a więc w jednym krzewie należy zostawić 8-10 najsilniejszych pędów, które będą owocowały w przyszłym roku. Odmiany silnie krzewiące się, tworzą dużo więcej pędów. Ich nadmiar należy usuwać, nie dopuszczając do zagęszczenia się krzewów. Usuwanie zbędnych pędów w miarę ich wyrastania wpływa dodatnio na wzrost pozostałych pędów i jakość owoców, ponieważ są one lepiej zaopatrzone w składniki pokarmowe i wodę. Ponadto, dzięki usunięciu nadmiaru pędów przyspiesza się krążenie powietrza wokół pozostawionych roślin, co sprzyja szybszemu wysychaniu liści i pędów malin, zwłaszcza po deszczu, a to z kolei wpływa na zdrowotność roślin (w mniejszym stopniu zakażane są przez groźne choroby grzybowe). Usunięcie nadmiaru pędów umożliwia dokładniejsze opryskiwanie przynasadowej części młodych pędów w celu zabezpieczenia ich przed groźną chorobą - zamieraniem pędów malin.

Cięcie odmian owocujących jesienią jest bardzo proste i łatwe. Wczesną wiosną ścina się tuż przy samej ziemi wszystkie pędy posadzonych jesienią lub wiosną roślin. Od kwietnia wyrastają pędy, które jesienią (wrzesień-listopad) będą owocowały. Jeżeli pędy będą wyrastały w nadmiarze, trzeba je przerzedzić, aby krzewy nie były porażane przez choroby grzybowe. Po jesiennym zbiorze owoców należy wszystkie owocujące pędy ściąć tuż nad ziemią. Jeżeli nie zetniemy pędów owocujących jesienią, to należy ten zabieg wykonać wczesną wiosną przed rozpoczęciem wegetacji, to jest najczęściej w końcu marca.