Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Sadzenie drzew i krzewów owocowych

Sadzenie drzew owocowych

Możliwe są dwie pory sadzenia drzew owocowych i krzewów jagodowych: jesienna i wiosenna. Rośliny sadownicze najmniej cierpią z powodu przesadzania wtedy, gdy ich pąki znajdują się jeszcze w stanie spoczynku naturalnego lub wymuszonego. Teoretycznie obie pory sadzenia są dobre, w praktyce jednak mogą być powody skłaniające do częstszego sadzenia drzew i krzewów jesienią niż wiosną. Sadzenie jesienią daje dobre wyniki, zwłaszcza gdy wykonane jest dość wcześnie, tzn. w końcu października lub w pierwszych dniach listopada. Jeżeli temperatura gleby nie spadnie poniżej + 4°C, to drzewa i krzewy mogą częściowo zregenerować system korzeniowy przed nastaniem zimy i dzięki temu wiosną szybciej zaczną pobierać wodę i składniki mineralne z gleby. Jesienią, o ile gleba wcześniej nie zamarznie, jest na ogół więcej czasu na sadzenie roślin sadowniczych.

Jednakże sadzenie jesienne wiąże się z ryzykiem przemarznięcia drzew w przypadku surowej zimy. Młode drzewka często przedłużają wzrost wegetatywny w szkółce i dlatego są szczególnie narażone na uszkodzenia spowodowane przez niskie temperatury. Dlatego gatunki i odmiany wrażliwe na mróz, zwłaszcza pestkowe, lepiej jest sadzić wiosną.

Sadzenie wiosną daje lepsze wyniki, jeśli wykonane jest wcześnie, przed rozwinięciem się liści. Sadzenie opóźnione, gdy liście już zaczęły się rozwijać, często nie daje oczekiwanych rezultatów. Rośliny sadownicze posadzone wiosną zawsze wymagają kilkakrotnego podlewania.

Drzewka zakupione jesienią, i z różnych przyczyn zaraz nie posadzone, powinny być natychmiast po przywiezieniu starannie zadołowane i podlane. Dołując drzewka na dłuższy czas, należy je umieścić pojedynczo w przygotowanym do tego celu głębokim dole, a następnie obsypać wysoko ziemią. Niewskazane jest okrywanie ich słomą lub innym materiałem organicznym, gdyż mogą w nim zagnieździć się myszy lub norniki i zimą obgryźć korę drzewek.
Drzewka najlepiej sadzić w dni pochmurne. O przyjęciu się drzewka i dobrym jego wzroście decyduje prawidłowe posadzenie. W ogrodach działkowych drzewka owocowe i krzewy jagodowe sadzi się ręcznie. Dołki kopiemy łopatą. Powinny one być tak duże, aby system korzeniowy drzewka lub krzewu mieścił się w nich swobodnie. Najzupełniej wystarczą dołki głębokości 35 cm i średnicy 40-50 cm. Podczas kopania dołka odkładamy na jedną stronę glebę próchniczną z wierzchniej warstwy, a na drugą glebę z warstw głębszych. W trakcie sadzenia z żyźniejszej gleby usypujemy mały kopczyk na środku dołka, a następnie obsypujemy nią ułożone na kopczyku korzenie drzewka.

W ogrodach działkowych, na glebie mało żyznej, albo w przypadku dosadzenia drzewek w miejscach po starych, wykarczowanych drzewach, kopie się niekiedy dołki mające 40-50 cm głębokości i około 70 cm średnicy. Na dno takiego dołka dobrze jest nasypać warstwę dobrze rozłożonego obornika lub kompostu, a cały dołek wypełnić glebą z wierzchniej warstwy pobranej ze środka międzyrzędzia. Obornik nie powinien jednak stykać się z korzeniami sadzonego drzewka. Zastosowanie rozłożonego obornika zmniejsza skutki tzw. zmęczenia gleby, które objawia się znacznie słabszym wzrostem drzewka posadzonego w miejscu gdzie rosło inne.

Sadzenie drzewek jest czynnością prostą, ale musi być wykonane prawidłowo i starannie. Najpierw należy dokładnie obejrzeć korzenie drzewek. W zasadzie korzeni nie skraca się, ale należy przyciąć te, które są nadłamane, zgniecione lub wyjątkowo długie, nie mieszczące się w dołku.

Sadzić najlepiej w dwie osoby, z których jedna przytrzymuje drzewko, a druga rozmieszcza korzenie i obsypuje je ziemią. Na dnie wykopanego dołka usypuje się kopczyk z powierzchniowej, żyznej warstwy gleby, na którym równomiernie rozkłada się korzenie drzewka. Drzewko umieszcza się w dołku kilka centymetrów głębiej, niż rosło w szkółce, na glebie lekkiej nawet 8-10 cm. Korzenie zasypuje się najpierw ziemią próchniczną, a potem ziemią pochodzącą z głębszych warstw.

W czasie zasypywania korzeni ziemią ostrożnie się ją ugniata, a po wypełnieniu dołka dokładnie udeptuje nogami. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić pnia lub korzeni. Dokładne „oblepienie" korzeni ziemią uzyskuje się także przez podlanie drzewek zaraz po posadzeniu. Pod każde drzewko należy dać po pół wiadra wody. Trzeba przestrzegać zasady, aby miejsce uszlachetniania znalazło się ponad ziemią. W przeciwnym razie szlachetna odmiana może „usamodzielnić się", tzn. wypuścić własne korzenie z nasady pnia, a wówczas skarlający wpływ podkładki wegetatywnej będzie zanikał.

Wokół drzewek sadzonych jesienią należy usypać kopczyk zakrywający nasadę pnia do wysokości około 30 cm, który chroni jego dolną część i system korzeniowy przed przemarznięciem w czasie surowej, bezśnieżnej zimy.

Porzeczki, agrest, maliny, jeżyny i winorośl oraz inne rośliny jagodowe najlepiej sadzić jesienią. Porzeczki i agrest sadzi się nieco głębiej, niż rosły w szkółce. Podobnie sadzi się maliny - o 4-6 cm głębiej niż rosły w mateczniku. Technika sadzenia krzewów owocowych jest podobna do sadzenia drzewek.

Truskawki coraz częściej poleca się sadzić wczesną wiosną do wilgotnej gleby. Nie należy ich sadzić zbyt głęboko, wierzchołki wzrostu muszą znaleźć się ponad ziemią. Zbyt płytkie sadzenie też nie jest pożądane, gdyż wtedy rośliny bardziej odczuwają skutki suszy. Posadzone truskawki należy obficie podlać.

Gęstość sadzenia roślin sadowniczych powinna być dostosowana do ich wielkości. Drzewka jabłoni na podkładkach karłowych należy sadzić w odległości 3,0-3,5 m między rzędami 1 1,0-2,0 m w rzędzie, a na podkładkach półkarłowych poleca się rozstawę 4,0 m między rzędami i 2,0-3,0 m w rzędzie.

Grusze na podkładkach generatywnych poleca się sadzić w rozstawie 4,0 x 2,0-3,0 m i prowadzić je w formie szpalerowej, zaś grusze szczepione na pigwie można sadzić w rozstawie 3,5 m między rzędami i 1,0-2,0 m w rzędzie.

Rozstawa czereśni, śliw, moreli, brzoskwiń i wiśni jest bardzo zbliżona ze względu na podobną siłę wzrostu tych drzew. Odległość między rzędami powinna wynosić od 4,0 do 4,5 m, natomiast w rzędzie powinna być zróżnicowana i wynosić zależnie od siły wzrostu odmiany od 2,0-3,0 m, a dla czereśni powinna być większa i wynosić 3,0-4,0 m.

Podając rozstawy dla różnych drzew owocowych i krzewów jagodowych celowo poleca się układ prostokątny. Przy tym układzie łatwiej jest poruszać się między drzewami, zwłaszcza wzdłuż szerszych międzyrzędzi. Ułatwia to wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i zbiór owoców. Obecnie, gdy drzewa sadzi się gęściej, rzędy powinny przebiegać w kierunku płn.-płd., wówczas oświetlenie drzew jest bardziej równomierne.

Tags: sadzenie drzew, sadzenie krzewów