Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Nawożenie drzew i krzewów owocowych

Przez wiele lat uważano, że nawożenie nie wpływa na plonowanie drzew i krzewów owocowych. Dzisiaj wiemy, że umiarkowane stosowanie nawozów wpływa korzystnie na wzrost i owocowanie tych roślin. Sadownicza część działki wymaga nieco odmiennego potraktowania, niż część warzywnicza czy rekreacyjna. Na początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy przed posadzeniem drzew lub krzewów gleba była odpowiednio przygotowana?

Jeżeli nie, to posadzone w roku ubiegłym drzewka należy wiosną tego i następnego roku zasilać niewielką dawką nawozu wieloskładnikowego (np. Azofoską lub Florovitem uniwersalnym 0,3-0,5 kg/10m2). Na stanowiskach dobrze przygotowanych nie musimy korzystać z nawozów wieloskładnikowych. Przez pierwsze dwa lata stosujemy wiosną nawozy azotowe (300 g saletry amonowej lub 350 g mocznika na 10 m2) i magnezowe (200 g siarczanu magnezu na 10 m2). Dokarmianie potasem rozpoczyna się dopiero w trzecim roku (200 g siarczanu potasu/10m2 wiosną lub jesienią). Nawozy rozsypujemy pod drzewkami w okręgu o średnicy około 0,5 m.

Drzewa owocujące zasilamy zwiększoną o 30-40% dawką nawozów azotowych i potasowych. Stosowanie siarczanu magnezu celowe jest tylko na glebach słabych, lekkich. Nawozy fosforowe konieczne są tylko wówczas, gdy analiza chemiczna gleb wykaże niedobór tego składnika. W praktyce oznacza to, że superfosfat potrójny (300-400 g na 10 m2) będzie niezbędny raz na kilka lat. Nawozy mineralne rozsiewa się pod koroną szerokim pierścieniem rozpoczynającym się na granicy systemu korzeniowego (czyli 20- 30 cm od pnia) aż po końce rozrastających się, nie ciętych pędów korony. Następnie delikatnie i płytko, aby nie uszkodzić korzeni, mieszamy je z glebą. Wskazane jest także umiarkowane podlanie roślin. Użycie w danym roku nawozów organicznych pozwala na zmniejszenie dawek nawozów mineralnych o połowę.

Krzewy jagodowe - porzeczkę, agrest, winorośl i maliny - nawozimy wiosną w pierwszych latach uprawy tylko saletrą amonową (250 g /10 m2). Po wejściu w okres owocowania zaleca się podzielenie nawozu azotowego na 2 części: pierwszą z nich należy zastosować 2 tygodnie przed kwitnieniem a resztę 2-3 tygodnie po kwitnieniu. Począwszy od trzeciego roku, jesienią lub wczesną wiosną, stosujemy dodatkowo siarczan potasu (300 g/ 10 m2). Dla roślin jagodowych nie zaleca się soli potasowych zawierających chlorki. Nawozy fosforowe i magnezowe konieczne są tylko na glebach o niskiej zasobności w te składniki. Postępowanie po zastosowaniu nawozów omówiono już nieco wcześniej. Płytkie przekopanie obornika (25 kg/10 m2) lub umiarkowane nawożenie rozcieńczoną gnojówką, umożliwia zmniejszenie o połowę dawki nawozów azotowych i potasowych. Dobre wyniki daje także ściółkowanie torfem niskim, ściętą trawą lub kompostem.

Nieco inne wymagania nawozowe ma borówka amerykańska. Roślina ta dobrze rośnie i plonuje wyłącznie na glebach kwaśnych. Wiosną, począwszy od połowy kwietnia co około 4 tygodnie, konieczne jest trzykrotne dokarmianie roślin azotem. Najlepiej użyć siarczanu amonu w łącznej dawce 350- 450 g na 10 m2. Borówka ma małe wymagania w stosunku do magnezu. W razie wystąpienia objawów niedoboru Mg wystarczy dwukrotny oprysk roślin 0,2% roztworem siarczanu magnezu (20 g nawozu na litr wody).
Zasilanie nawozami azotowymi musi być każdorazowo zakończone przed 15 czerwca. W przeciwnym wypadku osłabiona może być mrozoodporność roślin. Zawyżanie dawek nawozów azotowych prowadzi do obniżenia wartości przetwórczej i przechowalniczej owoców. Aby drzewa i krzewy owocowe charakteryzowały się właściwym wzrostem, konieczne jest utrzymanie pH gleby na poziomie 5,5-6,2 dla agrestu i malin, 6,3-6,7 dla jabłoni, gruszy i porzeczki, 6,6-7 dla czereśni, wiśni, śliwy i winorośli. Tylko borówka wymaga gleb kwaśnych o pH 4-4,5. Wapnowanie gleb nie może być prowadzone częściej jak raz na 3-4 lata. Decyzja o ewentualnym zastosowaniu nawozów wapniowych musi być poprzedzona pomiarem odczynu gleby. W przeciwnym razie dojdzie do przewapnowania, co pociąga za sobą obniżenie przyswajalności niektórych składników pokarmowych niezbędnych dla roślin.

Nie zaleca się uprawy warzyw pod drzewami, ale nie wyklucza się uprawy małych form roślin ozdobnych niewrażliwych na zacienienie. Obecnie w ogrodach działkowych bezpośrednio pod roślinami sadowniczymi najczęściej rozsypuje się korę z drzew iglastych, natomiast resztę terenu obsiewa się trawą.