Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Projektujemy kwaterę sadowniczą

Uprawa roślin sadowniczych jest pasjonującym zajęciem. Prawidłowe zagospodarowanie nawet małej powierzchni działki pozwala zbierać różnorodne świeże owoce i delektować się ich smakiem przez ok. 5 miesięcy, a na pozostałą część roku zgromadzić przetwory i mrożonki. Długo rosnące drzewa i krzewy owocowe na naszej działce nie dają już takich plonów jak kilka lat wcześniej. Zachodzi potrzeba ich wymiany na nowe. Nie należy czekać aż do końca okresu użytkowania poszczególnych gatunków, gdyż mimo pielęgnacji pożytki są coraz mniejsze.

Niejednokrotnie wymianę starych lub uszkodzonych drzew owocowych odkładamy, gdyż wydaje się nam, że na plony z nowych nasadzeń za długo trzeba będzie czekać oraz przeraża nas perspektywa karczowania. Tymczasem pierwsze plony z drzew karłowych możemy otrzymać już po 2 latach od ich posadzenia.

Sadzenie sadu po sadzie nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale z powodu ograniczonej powierzchni działki często jest konieczne. Jednak nie należy planować i sadzić tego samego gatunku po usunięciu starego lub chorego drzewa. Poprzednia roślina wykorzystała z gleby wiele makro- i mikroelementów, nagromadziły się liczne patogeny, wystąpiło tzw. zmęczenie gleby. Objawia się ono silnym zahamowaniem wzrostu nowych nasadzeń. Aby temu zjawisku zapobiec najlepiej jest przed posadzeniem nowego drzewka umieścić w miejscach po starych nasadzeniach świeżą glebę np. z warzywnika, a dołki przed posadzeniem „zaprawić" dobrze rozłożonym obornikiem lub kompostem. Przestrzegajmy także zasady, że lepiej jest sadzić nowe drzewa pestkowe po ziarnkowych i na odwrót. Należy też unikać sadzenia bezpośrednio po sobie truskawek i malin.

Poszczególne gatunki roślin sadowniczych mają różne wymagania glebowe, związane jest to z budową ich systemu korzeniowego. Na gleby żyzne możemy planować nasadzenia drzew na podkładkach karłowych, natomiast na gleby lekkie, w rejonie chłodniejszym co najwyżej na podkładkach pół-karłowych.

W ogrodach działkowych dzięki wieloletniemu użyźnianiu gleby wytworzyły się ziemie ogrodnicze (hortisole), na których można uprawiać wiele gatunków roślin sadowniczych, jeżeli poziom wody gruntowej jest niski. W starszych ogrodach jest też znacznie korzystniejszy mikroklimat, niż na otwartych gruntach rolniczych. Mimo to należy w rejonach chłodniejszych dobierać gatunki i odmiany mrozoodporne.

W pierwszej kolejności powinniśmy usuwać drzewa i krzewy chore i słabo plonujące. Mniej pracochłonny sposób pozbywania się drzew bez karczowania, to ścięcie tuż przy ziemi, w pozostałym pniu nawiercamy kilka otworów i napełniamy je saletrą amonową. Po 2-3 latach karpa ulega rozkładowi.

Planując nowe nasadzenia powinniśmy zachować kierunek nasadzeń północ-południe, ze względu na lepsze naświetlenie koron, wybierać odmiany, które będą mogły być zapylane przez drzewa już rosnące na naszej działce lub sąsiednich. Większość gatunków roślin sadowniczych jest reprezentowana przez liczne odmiany o owocach dojrzewających w różnym czasie, różnej sile wzrostu, różnej odporności na mróz i choroby (wybierajmy odporne). Wybór najlepszej odmiany to zadanie z wieloma niewiadomymi. Jeżeli mamy małe doświadczenie w formowaniu koron, nie planujmy rozstawy polecanej dla typu korony wrzeciono wysmukłe czy superwrzeciono. Bez systematycznego formowania i cięcia korony tego typu nadmiernie się zagęszczą.

Przy realizacji planowanych nowych nasadzeń kupujmy tylko drzewka i krzewy kwalifikowane, gdyż wyłącznie wtedy mamy gwarancję, że materiał jest zdrowy i wierny odmianowo. Zawirusowane drzewka bardzo słabo rosną oraz słabo plonują. Choroby wirusowe obniżają odporność roślin na niską temperaturę oraz suszę.

Powyższe propozycje uwzględniają działki o charakterze sadowniczym. Oczywiście istnieje wiele innych możliwości wyboru gatunków i odmian, które zastąpią stare nasadzenia.

Wiele osób preferuje uprawę roślin sadowniczych kosztem zmniejszenia powierzchni działki, wcześniej przeznaczonej pod warzywa. Wybierając odmiany odporne na choroby i mróz zaoszczędzimy dużo czasu, a owoce będą bez „chemii". Jeżeli glebę wokół roślin wyściółkujemy, a na pozostałej powierzchni założymy trawnik, uprawa stanie się jeszcze mniej pracochłonna. Trafnie dokonany wybór odmian i podkładki - uwzględniający warunki glebowe i klimatyczne, to gwarancja prawidłowego wzrostu drzewek i wczesnego wchodzenia w owocowanie.

Ile drzewek i krzewów owocowych powinno rosnąć na działce? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami: ile osób będzie korzystać z działkowych plonów, czy robimy przetwory, czy mamy warunki do przechowywania owoców?

Drzewa i krzewy owocowe posadzone wzdłuż granic działki dobrze osłonią jej wnętrze i zapewnią właścicielom większą prywatność i swobodę podczas wypoczynku. Podczas zimowych wieczorów przemyślmy czy lepiej się nam odpoczywa pod świerkiem, jałowcem czy przysłowiową gruszą. Jak smakują owoce prosto z drzewa nie muszę nikogo przekonywać.