Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Pomidory wprost do gruntu?

Bezpośredni siew pomidorów do gruntu zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych i obecnie jest to powszechnie tam stosowana metoda w uprawie dla przetwórstwa. W południowych rejonach Europy ta technologia uprawy jest również szeroko rozpowszechniona. W Polsce bezpośredni siew pomidorów stosuje się w rejonie poznańsko-gorzowsko-leszczyńskim, jako uzupełnienie uprawy z rozsady - dla wydłużenia okresu zbiorów.

Najkorzystniejsze do uprawy z siewu są lata ciepłe i umiarkowanie wilgotne. Uzyskuje się wówczas wysoki plon owoców dojrzałych, przekraczający niejednokrotnie 5 kg/m2. W latach o przeciętnym przebiegu pogody plon owoców dojrzałych osiąga 2-3 kg/m2. Uprawa pomidorów z siewu bezpośrednio do gruntu jest ciekawą propozycją dla ogrodów działkowych i przydomowych, tym bardziej, że na małej powierzchni istnieje możliwość zastosowania wielu zabiegów, które mogą przyspieszyć rozwój i plonowanie roślin oraz zapewnić skuteczną ochronę przed przymrozkami.

Uprawę z siewu rozpoczyna się w otwartym gruncie znacznie wcześniej niż uprawę z rozsady, gdyż nasiona wysiewa się w okresie od końca kwietnia do połowy maja. Silniejszy rozwój roślin sprawia jednak, że różnica w terminie zbioru pomidorów z rozsady i z siewu wynosi tylko 2 tygodnie, a główny okres zbioru jest przesunięty na koniec sierpnia i pierwszą połowę września. Jednym z ważniejszych problemów przy siewie wprost do gruntu mogą być uszkodzenia przymrozkowe. Dobrą ochronę stanowi tu okrycie obsianych grządek włókniną lub folią perforowaną. Włóknina może pozostać na roślinach nawet przez okres 4-6 tygodni. Folię perforowaną należy zdjąć wkrótce po wytworzeniu liścieni.

Termin siewu uzależniony jest od temperatury gleby. Powinna ona osiągnąć przynajmniej 8°C. Uważane jest to za niezbędne minimum do kiełkowania nasion pomidora. Okres kiełkowania i wschodów trwa zazwyczaj około 2 tygodni.

Nasiona można wysiewać punktowo, po około 5 w jednym punkcie lub liniowo po jednym nasieniu co 6-12 cm. Wysiewa się na głębokość około 1 -1,5 cm. Po wschodach, przy zbyt dużym zagęszczeniu, rośliny przerzedza się pozostawiając po 3 szt. w jednym punkcie przy siewie gniazdowym lub 1 co 10-12 cm przy siewie liniowym. Średnio na jednym metrze bieżącym powinno pozostać 10-12 roślin. Odległość między rzędami wynosi około 80 cm.

Dzięki głębokiemu, nie uszkodzonemu pikowaniem i przesadzaniem systemowi korzeniowemu, pomidory z siewu lepiej wykorzystują wodę i składniki pokarmowe z gleby, przez co rosną znacznie silniej, są mniej wrażliwe na suszę oraz są zdrowsze niż uprawiane z rozsady.

Do uprawy z siewu nadają się tylko odmiany wczesne, gwarantujące dobre plony przy krótszym (blisko o miesiąc w porównaniu do uprawy z rozsady) okresie wegetacji. Z odmian wiotkołodygowych dużą przydatność wykazują odmiany: Poranek, Alka, Halicz, Orion, Promyk, Prymus i Riposta. Dobre wyniki uzyskuje się też uprawiając odmianę heterozyjną Etna F1. Z odmian sztywnołodygowych dobrym plonowaniem i wczesnością w uprawie z siewu charakteryzują się odmiany Beta i Betalux.