Mączlik szklarniowy - zwalczanie

Mączlik szklarniowy jest jednym z najbardziej uciążliwych szkodników. Przy zastosowaniu odpowiednich środków można jednak skutecznie go zwalczyć.

Dorosły mączlik szklarniowy jest uskrzydlonym owadem o białych skrzydłach i ciele. Małe, bezskrzydłe larwy mączlika są zielone - jeśli nie szuka się ich specjalnie, można ich nie zauważyć.

Mączlik atakuje zarówno rośliny rosnące na zewnątrz, jak i we wnętrzach, szczególnie chętnie umiejscawiając się na fuksjach, pelargoniach, ketmiach, niecierpkach i poinsecjach. Jego zwalczanie może być skuteczne - pod warunkiem, że zostanie szybko wykryty, a środki zaradcze będą stosowane regularnie.

Cały rozwój mączlika przebiega na roślinach. Pierwszą formą rozwojową są jaja, które składane są na spodniej stronie liści w formie regularnych, białych pasm. Każda samica produkuje do 200 jaj w jednym cyklu. Po około dwóch tygodniach wylęgają się z nich larwy, które natychmiast rozpoczynają żerowanie na roślinie. Po 10-30 dniach larwy przepoczwarzają się w postać dorosłą uskrzydlonego owada i cykl zaczyna się od początku. Dorosłe postacie mączlika są najbardziej szkodliwe, gdyż wyrządzają bezpośrednie szkody na roślinie, a oprócz tego produkują kolejne rzuty jaj.

Larwy i postacie dorosłe mączlika żerujące na roślinie powodują cztery rodzaje szkód. Po pierwsze, wysysają soki z liści i pędów, osłabiając roślinę i powodując nieregularności jej wzrostu. Po drugie, wydzielają lepką spadź, która stanowi idealne podłoże dla rozwoju grzybów sadzakowych. Po trzecie, spadź zatyka aparaty szparkowe, utrudniając tym samym wymianę gazową i upośledzając przebieg fotosyntezy. Po czwarte, mączliki i inne owady ssące przyczyniają się do rozprzestrzeniania chorób wirusowych. 

Mączlik szklarniowy - zwalczanie

Najpowszechniejszym środkiem jest oprysk insektycydem, ale biorąc pod uwagę to, że jaja i larwy są odporne na jego działanie, zabieg należy powtarzać co 2 tygodnie, aby mieć pewność, że cała populacja szkodnika zostanie zniszczona.

Jeśli porażenie jest niewielkie, wystarczające może okazać się spryskanie rośliny roztworem wody z mydłem i rozcieńczonym insektycydem. W innym przypadku należy użyć środka zawierającego pirimifosmetyl lub pyretroid. Oprysk należy wykonać starannie, także na spodniej stronie liści.

Tajemnicą skutecznego zwalczania mączlika jest częste kontrolowanie roślin, aby podjąć interwencję, zanim kolonia szkodnika zadomowi się na nich na dobre, a także regularne powtarzanie zabiegów.

Rodzaje mączlików

Istnieją różne gatunki mączlika, atakujące niektóre rośliny, jak np. mączlik azaliowy. Rośliny kapustne są szczególnie podatne na mączlika kapustnych. Mączlik szklarniowy, jak wskazuje nazwa, jest częstym szkodnikiem roślin w szklarniach, ale przy ciepłej pogodzie może też atakować rośliny na zewnątrz. Do jego zwalczania można stosować preparaty biologiczne, np. dobrotnicę szklarniową, której larwy pasożytują na mączliku.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.